Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3004760
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14727001.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3004760 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  08.07.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201306850 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.06.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  TR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  13.04.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F25D 23/06  F25D 29/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2014061196 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014195221 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Arçelik Anonim Sirketi; Sutluce Karaagac Caddesi No: 2/6 Beyoglu, 34445 Istanbul; TR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FIDAN, Cagdas; E5 Ankara Asfalti Uzeri Tuzla, 34950 Istanbul; TR;
SENTURK, Turker; E5 Ankara Asfalti Uzeri Tuzla, 34950 Istanbul; TR;
KAYMAK, Mehmet Ercan; E5 Ankara Asfalti Uzeri Tuzla, 34950 Istanbul; TR;
MIRZA, Omer Alper; E5 Ankara Asfalti Uzeri Tuzla, 34950 Istanbul; TR;
SAHIN, Burak; E5 Ankara Asfalti Uzeri Tuzla, 34950 Istanbul; TR;
OZYUKSEL, Faik Emre; E5 Ankara Asfalti Uzeri Tuzla, 34950 Istanbul; TR;
YAZGAN, Umud; E5 Ankara Asfalti Uzeri Tuzla, 34950 Istanbul; TR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 3004760
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3004760
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3004760
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 3004760
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku