Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3140265
(11)  Číslo patentu  32733 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14726442.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3140265 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  28.08.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.03.2017 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  04.02.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07B 57/00  C07D 487/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/PT2014/000027 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2015/171003 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TECNIMEDE-SOCIEDADE TECNICO-MEDICINAL, S.A.; Rua da Tapada Grande, n°, 2 Abrunheira, 2710-089 Sintra; PT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PARDAL FILIPE, Augusto Eugénio; Rua Sargento José Paulo dos Santos N.º 8, P-1800-331 Lisboa; PT;
EUFRÁSIO PEDROSO, Pedro Filipe; Rua Joaquim Rocha Cabral N.º 14 - 9º B, P-1600-075 Lisboa; PT;
ALMEIDA PECORELLI, Susana Marques; Rua Camilo Pessanha N.º 138 Murches, P-2755-254 Alcabideche; PT;
CASIMIRO CAIXADO, Carlos Alberto Eufrásio; Rua Sra Do Socorro N.º 5 Longo da Vila, P-2640-433 Mafra; PT;
LOPES, Ana Sofia da Conceição; Travessa do Valinho N.º 3 - 1º trás-meio Póvoa da Galega, P-2665-364 Milharado; PT;
DAMIL, João Carlos Ramos; Rua Cidade Torres Vedras N.º 15 Ermegeira Maxial, P-2565-433 Torres Vedras; PT;
E OLIVEIRA SANTOS, Pedro Paulo de Lacerda; Rua de Timor 51 Queluz, P-2745-225 Queluz; PT 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob získania opticky aktívnych enantiomérov pirlindolu a ich solí 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  09.05.2022 
   Maximálna platnosť do  09.05.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 04.02.2020 02/2020 SC4A
 
EP 3140265
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 29.04.2020 7 132,50 EUR
2 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.05.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3140265
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.11.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 18.11.2019 Typ Doručené
2a Sprievodný list 18.11.2019 Typ Doručené
2b Opis 18.11.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 09.12.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 09.12.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.01.2020 Typ Odoslané
EP 3140265
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku