Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2989110
(11)  Patent Number  31493 
(96)  European Application Number  14721738.4 
(96)  European Application Date  07.04.2014 
(97)  European Patent Number  2989110 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  08.08.2018 
(31)  Priority Number  20130308, 20140066 
(32)  Priority Date  24.04.2013, 29.01.2014 
(33)  Country or Authority of Priority  CZ, CZ 
(97)  European Application Publication Date  02.03.2016 
(45)  European Patent Translation Publication Date  02.10.2019 
(51)  International Patent Classification  C07F 9/54  A61P 35/04  A61K 31/662   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/CZ2014/000035 
(87)  International Publication Number  WO 2014/173374 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Smart Brain s.r.o.; Vídenská 1083, 142 20 Praha 4; CZ;
Biotechnologicky ustav AV CR, v.v.i.; Prumyslova 595, 252 50 Vestec; CZ;
Neuzil, Jirí; Poljanovova 3158/5, 14300 Praha 4; CZ;
Springtide Ventures s.r.o.; Vinohradská 1511/230, Strašnice, 100 00 Praha 10; CZ 
(72)  Inventor(s)  NEUZIL, Jirí; Poljanovova 3158/5, 14300 Praha 4; CZ;
STURSA, Jan; Petýrkova 1948, 14800 Praha4; CZ;
WERNER, Lukás; Chomutovská 1229, 43201 Kadan; CZ 
(74)  Attorney(s)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Title  Deriváty tamoxifénu na liečbu neoplastických chorôb, najmä s vyššou hladinou proteínu HER2 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  07.04.2023 
   Patent in Force maximum until  07.04.2034 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.10.2019 10/2019 SC4A
 
EP 2989110
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 12.10.2018 58,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2989110
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 04.03.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 12.02.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.03.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 17.03.2022 165,50 EUR 9

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2989110
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 09.10.2018 Type Delivered
Opis 09.10.2018 Type Delivered
Sprievodný list 09.10.2018 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.10.2018 Type Payment
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 21.02.2019 Type Sent document
formálne nedostatky podania prekladu EP 09.05.2019 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 13.05.2019 Type Delivered
Plná moc 13.05.2019 Type Delivered
Plná moc 13.05.2019 Type Delivered
Plná moc 13.05.2019 Type Delivered
Plná moc 13.05.2019 Type Delivered
Doplnenie materiálov 16.08.2019 Type Delivered
Plná moc 16.08.2019 Type Delivered
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.08.2019 Type Sent document
EP 2989110
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 21.02.2019 Smart Brain s.r.o. Smart Brain s.r.o.
Biotechnologicky ustav AV CR, v.v.i. Neuzil, Jirí
Neuzil, Jirí Biotechnologicky ustav AV CR, v.v.i.
Springtide Ventures s.r.o. KKCG AG
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku