Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2967314
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14721043.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2967314 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361775880 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 3/00  A61B 3/032  A61B 3/113   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2014023644 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014164858 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Children's Healthcare Of Atlanta, Inc.; 1600 Tullie Circle NE, Atlanta, GA 30329; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  KLIN, Ami; 2012 Carlotta Court, Atlanta, GA 30345; US;
JONES, Warren; 335 West Ponce De Leon Avenue Apt. 610, Decatur, GA 30030; US;
LEWIS, Peter; 776 Virginia Circle Ne Apt. B, Atlanta, GA 30306; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2967314
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2967314
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2967314
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2967314
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku