Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2976774
(11)  Číslo patentu  36809 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14719091.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2976774 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  PI20130020 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  12.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01F 41/00  H02K 15/00  H02K 15/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IB2014/059788 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/147535 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ATOP S.p.A.; Strada S. Appiano 8/A, 500 21 Barberino Val d'Elsa (Firenze); IT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PONZIO, Massimo; Via San Filippo 19, I-50021 Barberino Val d'Elsa (FI); IT;
CORBINELLI, Rubino; Piazza Marzabotto 5 Loc. Staggia, I-53036 Poggibonsi (SI); IT;
NICCOLINI,Stefano; Via Toscana no. 23, I-53034 Colle Val d'Elsa (SI); IT 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(54)  Názov  Zariadenie a metóda na výrobu statorov dynamoelektrických strojov tvorených zostavou pólových segmentov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.03.2022 
   Maximálna platnosť do  14.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 12.05.2021 09/2021 SC4A
 
EP 2976774
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 30.04.2021 8 149,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2976774
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.03.2021 Typ Doručené
1a Opis 10.03.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 10.03.2021 Typ Doručené
2 Doplnenie materiálov 17.03.2021 Typ Doručené
2a Plná moc 17.03.2021 Typ Doručené
3 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.03.2021 Typ Platba
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.04.2021 Typ Odoslané
EP 2976774
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku