Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2979396
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14718660.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  21.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2979396 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1352681 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.02.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 12/18  H04L 12/58  H04W 4/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  FR2014050667 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014154979 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ORANGE; 78 rue Olivier de Serres, 75015 Paris; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LE HUEROU, Emmanuel; 3 Résidence Park Braz, F-22700 Saint Quay Perros; FR;
BEAUFILS, Eric; 2 Claire Fontaine, F-22450 Langoat; FR;
MERCIER, Violaine; 8bis route du Golf Kérénoc, F-22560 Pleumeur Bodou; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2979396
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2979396
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2979396
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2979396
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku