Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2976895
(11)  Číslo patentu  28318 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14717876.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  20.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2976895 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  22537413 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  21.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  IL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  27.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04R 17/00  H04R 17/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IL2014/050307 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/147625 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Noveto Systems Ltd.; 25 Neviot Street, 7567033 Rishon Lezion; IL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BABAYOFF, Noam; 25 Neviot St., 7567033 Rishon Lezion; IL;
SHANI, Tomer; 14 Rival St., 7574308 Rishon Lezion; IL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s. r. o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(54)  Názov  Systém meničov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  20.03.2023 
   Maximálna platnosť do  20.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2976895
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2976895
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.04.2019 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.03.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 08.03.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.03.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2976895
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.08.2018 Typ Doručené
Opis 28.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 28.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.09.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 27.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 27.09.2018 Typ Doručené
Plná moc 27.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 27.09.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2018 Typ Odoslané
EP 2976895
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku