Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2971898
(11)  Číslo patentu  27719 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14717211.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  12.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2971898 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361779895 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.10.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16K 24/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/IL2014/050253 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/141254 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  A.R.I. Flow Control Accessories Ltd.; Kibbutz Kfar Charuv, 12932 D.N. Ramat Hagolan; IL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  OGEN, Itzhak; 53 Moran Street, 3653031 Kiryat Tivon; IL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kvapalinový ventil 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  12.03.2019 
   Maximálna platnosť do  12.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.10.2018 10/2018 SC4A
2 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 02.12.2019 12/2019 MM4A
 
EP 2971898
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2971898
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2971898
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.07.2018 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.07.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 02.07.2018 Typ Doručené
2b Opis 02.07.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 11.07.2018 Typ Doručené
3a Sprievodný list 11.07.2018 Typ Doručené
3b Plná moc 11.07.2018 Typ Doručené
3c Plná moc 11.07.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.09.2018 Typ Odoslané
EP 2971898
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku