Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2978775
(11)  Číslo patentu  32429 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14716650.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2978775 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  31.07.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13161413 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  27.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.02.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  07.01.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C08B 30/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/NL2014/050191 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/158022 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Stichting Wageningen Research; Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB Wageningen; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ESSERS, Maurice Karel Hubertina; Sint Maartenslaan 65D, 6221 AC Maastricht; NL;
NAGTEGAAL, Ricardo Marinus Albertus; Pienemanstraat 9, 6717 WC Ede; NL;
HÜBNER, Florian; 70 Arconagh Newbridge Road, Naas - County Kildane; IE;
VALLONS, Katleen Jozefien Rafaela; Westwal 75, 4461 CN Goes; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Tepelne modifikovaný škrob 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  27.03.2021 
   Maximálna platnosť do  27.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 07.01.2020 01/2020 SC4A
 
EP 2978775
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 11.03.2020 7 132,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2978775
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.10.2019 Typ Platba
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.10.2019 Typ Doručené
2a Opis 24.10.2019 Typ Doručené
2b Sprievodný list 24.10.2019 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 07.11.2019 Typ Doručené
3a Plná moc 07.11.2019 Typ Doručené
3b Sprievodný list 07.11.2019 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.11.2019 Typ Odoslané
EP 2978775
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku