Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2983845
(11)  Číslo patentu  25566 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14716337.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2983845 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.07.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013206577 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.04.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.02.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.02.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21D 41/02  B21D 41/04  E04G 25/04  E04G 25/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/057242 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/167043 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Peri GmbH; Rudolf-Diesel-Strasse, 892 64 Weissenhorn; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ANDREE Jürgen; Friesenweg 43, 892 33 Neu-Ulm; DE;
SPECHT Rudolf; Leibistrasse 3, 892 33 Neu-Ulm; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová Zuzana, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava 42; SK 
(54)  Názov  Spôsob spevnenia a kalibrácie časti rúry 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.04.2023 
   Maximálna platnosť do  10.04.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.02.2018 2/2018 SC4A
 
EP 2983845
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.10.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2983845
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 29.03.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.11.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 03.04.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 03.05.2021 298,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 01.04.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2983845
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 17.10.2017 Typ Doručené
Opis 17.10.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 17.10.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.10.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 27.10.2017 Typ Doručené
Plná moc 27.10.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.01.2018 Typ Odoslané
EP 2983845
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku