Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2978476
(11)  Číslo patentu  27428 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14715078.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2978476 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  09.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201305489 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  26.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.02.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 5/315  A61M 5/31   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2014/050965 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/155114 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Consort Medical PLC; Ground Floor Suite D Breakspear Park Breakspear Way Hemel Hempstead, Hertfordshire HP2 4TZ; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ANDERSON, Ian; 16 Algar Drive Dullingham, Newmarket Suffolk CB8 9XN; GB;
EKMAN, Matt; 59 Ecton Avenue, MacclesfieldCheshire SK10 1RD; GB;
GLOVER, Robert; 484 BurncrossRoad, Burncross Sheffield S35 1SL; GB;
KOPPELMAN, Rachel; 52 Woodlark Road, Cambridge Cambridgeshire CB3 0HS; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Zdokonalená zostava miešacej injekčnej striekačky 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.03.2023 
   Maximálna platnosť do  26.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2018 9/2018 SC4A
 
EP 2978476
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.05.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2978476
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.02.2019 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 12.03.2020 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.02.2021 149,00 EUR 8
4 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 07.02.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2978476
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.05.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 24.05.2018 Typ Doručené
1b Sprievodný list 24.05.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.06.2018 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 21.06.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 21.06.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 09.08.2018 Typ Odoslané
EP 2978476
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku