Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2970874
(11)  Číslo patentu  28987 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14714521.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2970874 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361784639 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  14.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  01.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C12N 1/38  C12P 21/00  C12N 5/00  C07K 16/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/022738 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/159259 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Amgen Inc.; One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WU, Jian; 3117 216th Place SE, Bothell, Washington 98021; US;
DAVERN, Sean; 2929 1st Avenue Unit 401, Seattle, Washington 98121; US;
PETROVAN, Simina, Crina; 23819 23rd Avenue West, Bothell, Washington 98021; US;
BRANDENSTEIN, Michael, Charles; 14704 204th Place NE, Woodinville, Washington 98077; US;
LINDAHL, Katherine, Rose; 4250 34th Avenue West, Seattle, Washington 98199; US;
LILLIE, Shawn, Erik; 2418 43rd Avenue SE, Puyallup, Washington 98374; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob zvýšenia obsahu manózy rekombinantných proteínov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  10.03.2023 
   Maximálna platnosť do  10.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 01.03.2019 3/2019 SC4A
 
EP 2970874
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 26.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2970874
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.02.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 11.02.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.02.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.02.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2970874
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.10.2018 Typ Doručené
Opis 24.10.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 24.10.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.10.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 20.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 20.12.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 25.01.2019 Typ Odoslané
EP 2970874
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku