Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2966992
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14712250.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  17.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2966992 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  06.06.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201313836277 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01H 5/10  A01H 5/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  18154467.7 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2014055338 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014140378 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.; Burgemeester Crezeelaan 40, 2678 KX De Lier; NL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  WOUDENBERG, Leendert Jacobus; Jean Monnetring 76, 3137 DC Vlaardingen; NL;
COPPOOLSE, Eric Roland; Burg. Breebaartlaan 9, 3171 CC Poortugaal; NL;
LENSSEN, Gerardus Maria; Scheepmakersingel 56, 2645 LC Delfgauw; NL;
SCHUT, Johannes Wilhelmus; Markiezenstraat 48, 4724 BC Wouw; NL;
SMITS, Egbert Carolus Johannes; De Meekrap 7, 4761 XV Steenbergen; NL 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  18154467.7 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2966992
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2966992
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2966992
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku