Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2962356
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14710718.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  27.02.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2962356 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201313780293 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  28.02.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01P 11/00  H01Q 1/00  H01Q 1/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  US2014018817 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014134230 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alcatel-Lucent Shanghai Bell Co., Ltd.; 388 Ningqiao Road, Pudong Jinqiao Shanghai 201206; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  CHONG, Yin-Shing; 200 Pond View Drive, Meriden, CT 06450; US;
CASEY, Peter; 200 Pond View Drive, Meriden, CT 06450; US;
ZHANG, Yunchi; 200 Pond View Drive, Meriden, CT 06450; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2962356
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2962356
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2962356
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2962356
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku