Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2958788
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14710616.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.02.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2958788 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201302876 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  19.02.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  30.12.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61D 39/00  B61D 7/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  GB2014050473 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014128451 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Drax Power Limited; Drax Power Station, Selby, North Yorkshire YO8 8PH; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  GIBNEY, Richard Peter; Lloyds Register Rail Limited Edward Lloyd House 8 Pinnacle Way Pride Park, Derby Derbyshire DE24 8ZS; GB;
JONES, Stephen John; Lloyds Register Rail Limited Edward Lloyd House 8 Pinnacle Way Pride Park, Derby Derbyshire DE24 8ZS; GB;
BARLOW, Jonathan James; Lloyds Register Rail Limited Edward Lloyd House 8 Pinnacle Way Pride Park, Derby Derbyshire DE24 8ZS; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2958788
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2958788
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2958788
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2958788
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku