Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2972357
(11)  Číslo patentu  35885 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14710370.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2972357 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.05.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201304352 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  11.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  GB 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.01.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  27.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 33/543   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/GB2014/050715 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/140554 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  The Francis Crick Institute Limited; 1 Midland Road, London NW1 1AT; GB 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LARIJANI, Banafshe; London Research Institute Lincoln's Inn Fields Laboratories 44 Lincoln's Inn Fields, London Greater London WC2A 3LY; GB;
PARKER, Peter; London Research Institute Lincoln's Inn Fields Laboratories 44 Lincoln's Inn Fields, London Greater London WC2A 3LY; GB;
VEERIAH, Selvaraju; London Research Institute Lincoln's Inn Fields Laboratories 44 Lincoln's Inn Fields, London Greater London WC2A 3LY; GB 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka; Přístavní 24, 170 00 Praha; CZ 
(54)  Názov  Spôsoby detekcie molekúl vo vzorke 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.03.2023 
   Maximálna platnosť do  11.03.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.01.2021 2/2021 SC4A
 
EP 2972357
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 25.11.2020 232,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2972357
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 07.09.2021 298,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.08.2022 331,00 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2972357
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.11.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.11.2020 Typ Doručené
Plná moc 27.11.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 27.11.2020 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.12.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 09.06.2022 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 08.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 12.07.2022 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 28.07.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 18.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 18.11.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 18.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Typ Odoslané
Doplnenie materiálov 23.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 23.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 23.11.2022 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 16.12.2022 Typ Odoslané
EP 2972357
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 28.07.2022 Dolanská Elena, RNDr., Patentová a známková kancelária
2 Zápis alebo zmena zástupcu 16.12.2022 Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku