Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
EP 2972357
(11)  Patent Number  35885 
(96)  European Application Number  14710370.9 
(96)  European Application Date  11.03.2014 
(97)  European Patent Number  2972357 
(24)  Date from Which European Patent Has Effect  27.05.2020 
(31)  Priority Number  201304352 
(32)  Priority Date  11.03.2013 
(33)  Country or Authority of Priority  GB 
(97)  European Application Publication Date  20.01.2016 
(45)  European Patent Translation Publication Date  27.01.2021 
(51)  International Patent Classification  G01N 33/543   
(62)  Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
(86)  International Application Number  PCT/GB2014/050715 
(87)  International Publication Number  WO 2014/140554 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  The Francis Crick Institute Limited; 1 Midland Road, London NW1 1AT; GB 
(72)  Inventor(s)  LARIJANI, Banafshe; London Research Institute Lincoln's Inn Fields Laboratories 44 Lincoln's Inn Fields, London Greater London WC2A 3LY; GB;
PARKER, Peter; London Research Institute Lincoln's Inn Fields Laboratories 44 Lincoln's Inn Fields, London Greater London WC2A 3LY; GB;
VEERIAH, Selvaraju; London Research Institute Lincoln's Inn Fields Laboratories 44 Lincoln's Inn Fields, London Greater London WC2A 3LY; GB 
(74)  Attorney(s)  Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka; Přístavní 24, 170 00 Praha; CZ 
(54)  Title  Spôsoby detekcie molekúl vo vzorke 
   Procedural Status  udelený patent 
   Legal Status  platný 
   Licence Offer  No 
   Lien on Patent  No 
   Number of Related Application   
   Modified Wordings and Corrected Translations, Corrections   
   Published Patent  PDF 
   Published Translation of Claims   
   Revocation of Patent   
   Patent in Force minimum until  11.03.2023 
   Patent in Force maximum until  11.03.2034 
   Reason for Patent Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 27.01.2021 2/2021 SC4A
 
EP 2972357
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 25.11.2020 232,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2972357
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Year Refund Date Refunded Amount
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 07.09.2021 298,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.08.2022 331,00 EUR 9

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

EP 2972357
S/N Item Name Date Type Document Payment
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.11.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 27.11.2020 Type Delivered
Plná moc 27.11.2020 Type Delivered
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 27.11.2020 Type Payment
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.12.2020 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 09.06.2022 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 08.07.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 12.07.2022 Type Sent document
všeobecný referátnik 28.07.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 18.11.2022 Type Delivered
Plná moc 18.11.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 18.11.2022 Type Delivered
Sprievodný list 18.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Type Sent document
Doplnenie materiálov 23.11.2022 Type Delivered
Plná moc 23.11.2022 Type Delivered
Sprievodný list 23.11.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise zmeny 16.12.2022 Type Sent document
EP 2972357
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 28.07.2022 Dolanská Elena, RNDr., Patentová a známková kancelária
2 Zápis alebo zmena zástupcu 16.12.2022 Mgr. Jana Šuranová Traplová, advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku