Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2992257
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14708803.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  05.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2992257 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013003810 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.03.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.03.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F03G 1/00  F03G 1/02  F16K 31/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2014000558 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014135274 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AUMA Riester GmbH & Co. KG; Aumastr. 1, 79379 Müllheim; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HOFMANN, Benjamin; Kolpingstr. 5, 79423 Heitersheim; DE;
PLATZER, Wilfried; Harriet-Straub-Straße 22, 79100 Freiburg; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2992257
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2992257
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2992257
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2992257
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku