Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2953931
(11)  Číslo patentu  25479 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14704053.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  29.01.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2953931 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.03.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201361759059 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  31.01.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.12.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.02.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 31/44  A61P 29/00  C07D 213/75  C07D 401/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/US2014/013652 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/120808 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated; 50 Northern Avenue, Boston, MA 02210; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  HADIDA-RUAH Sara Sabina; 2356 Torrey Pines Road, No. 16, La Jolla, CA 92037; US;
ANDERSON Corey; 7565 Charmant Drive, Unit 502, San Diego, CA 92122; US;
ARUMUGAM Vijayalaksmi; 506 Camino De La Paz, San Marcos, CA 92078; US;
ASGIAN Iuliana Luci; 8283 Torero Pl., San Diego, CA 92126; US;
BEAR Brian Richard; 7010 Sitio Corazon, Carlsbad, CA 92009; US;
TERMIN Andreas P.; 2080 Wandering Road, Encinitas, CA 92024; US;
JOHNSON James Philip; 1351 East 12th Avenue, Vancouver BC V5 N2 A1; CA 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Pyridónamidy ako modulátory sodíkových kanálov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  29.01.2023 
   Maximálna platnosť do  29.01.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.02.2018 2/2018 SC4A
 
EP 2953931
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2953931
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 03.01.2018 99,50 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 02.01.2019 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 02.01.2020 132,50 EUR 7
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 04.01.2021 149,00 EUR 8
5 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 31.12.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2953931
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 28.06.2017 Typ Platba
2 Doplnenie materiálov 10.07.2017 Typ Doručené
2a Plná moc 10.07.2017 Typ Doručené
3 Preklad patentového spisu v dodatočnej lehote 21.06.2017 Typ Doručené
3a Sprievodný list 21.06.2017 Typ Doručené
3b Opis 21.06.2017 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 10.10.2017 Typ Doručené
4a Príloha inde neuvedená 10.10.2017 Typ Doručené
4b Sprievodný list 10.10.2017 Typ Doručené
5 Doplnenie materiálov 07.11.2017 Typ Doručené
5a Príloha inde neuvedená 07.11.2017 Typ Doručené
5b Sprievodný list 07.11.2017 Typ Doručené
6 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu EP v dodatočnej lehote 13.12.2017 Typ Platba
7 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 17.01.2018 Typ Odoslané
EP 2953931
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku