Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2953942
(11)  Číslo patentu  26275 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14702570.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.02.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2953942 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.10.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13154269, 13180076 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.02.2013, 12.08.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP, EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  16.12.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 403/04  A01N 43/56  C07D 401/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/051989 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/122083 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VETOQUINOL SA; Magny-Vernois, 70200 LURE; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MAUE Michael; Brunnenstr. 18a, 407 64 Langenfeld; DE;
ILG Kerstin; Neusser Wall 32, 506 70 Köln; DE;
DÉCOR Anne; Solinger Str. 117, 407 64 Langenfeld; DE;
BRETSCHNEIDER Thomas; -, deceased; DE;
HAHN Julia Johanna; Benrather Schlossallee 17a, 405 97 Düsseldorf; DE;
HALLENBACH Werner; Lichtenberger Str. 68, 407 89 Monheim; DE;
FISCHER Reiner; Nelly-Sachs-Str. 23, 407 89 Monheim; DE;
SCHWARZ Hans-Georg; Auf dem Beerenkamp 82b, 462 82 Dorsten; DE;
GÖRGENS Ulrich; Fester Str. 37, 408 82 Ratingen; DE;
RAMING Klaus; Lortzingstr. 35, 513 75 Leverkusen; DE;
KÖBBERLING Johannes; Azalienstr. 30, 414 66 Neuss; DE;
HÜBSCH Walter; Wildsteig 22, 421 13 Wuppertal; DE;
TURBERG Andreas; Sinterstr. 86, 427 81 Haan; DE;
LINDNER Niels; Bodelschwinghweg 4, 421 15 Wuppertal; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Halogénom substituované pyrazolové deriváty ako pesticídy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  6-2022 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.02.2023 
   Maximálna platnosť do  03.02.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.05.2018 5/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.10.2020 10/2020 PC4A
3 Prevody a prechody práv na európske patenty 14.04.2021 7/2021 PC4A
 
EP 2953942
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 29.01.2018 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.07.2020 15,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.02.2021 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2953942
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 01.02.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 29.01.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 27.01.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.01.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.01.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2953942
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 10.01.2018 Typ Doručené
Opis 10.01.2018 Typ Doručené
Plná moc 10.01.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 10.01.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.01.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 16.04.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 23.07.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 23.07.2020 Typ Doručené
Plná moc 23.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 23.07.2020 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 31.07.2020 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 03.09.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.09.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 07.09.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 07.09.2020 Typ Doručené
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 08.09.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 09.02.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 09.02.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 09.02.2021 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.02.2021 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 22.03.2021 Typ Odoslané
Oznámenie o podaní žiadosti o udelenie Dodatkového ochranného osvedčenia 19.04.2022 Typ Doručené
EP 2953942
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 08.09.2020 HÖRMANN & PARTNERS s.r.o. inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Bayer Animal Health GmbH Bayer CropScience Aktiengesellschaft
2 Prevod majiteľa 22.03.2021 VETOQUINOL SA Bayer Animal Health GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku