Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2948891
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14701683.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.01.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2948891 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.05.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013100635 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.01.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  02.12.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 21/32   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  EP2014050480 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO2014114513 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  IDnow GmbH; Fürstenstraße 15, 80333 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BAUER, Armin; Unertlstr. 40, 80803 München; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2948891
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2948891
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2948891
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku