Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2941271
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14700803.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.01.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2941271 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  18.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13150314 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  04.01.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 45/06  A61K 31/352  A61P 35/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/000033 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/106623 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.; Hofgartenstrasse 8, 80539 München; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  PAEZ-PEREDA, Marcelo; Helene-Mayer-Ring 14, 80809 Munich; DE;
STALLA, Guenter; Adolf-Kolping-Strasse 2, 83607 Holzkirchen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Hörmann & Partners s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava 37; SK 
(54)  Názov  Inhibítory C-konca HSP90 na liečbu hypofyzárnych adenómov 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2941271
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
1 56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 24.11.2021 9 165,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2941271
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 02.11.2021 Typ Doručené
1a Opis 02.11.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 02.11.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 08.11.2021 Typ Platba
3 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 08.11.2021 Typ Doručené
3a Sprievodný list 08.11.2021 Typ Doručené
3b Opis 08.11.2021 Typ Doručené
EP 2941271
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku