Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2945514
(11)  Číslo patentu  28550 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14700707.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  16.01.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2945514 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  01.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013200686 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  17.01.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47J 31/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/050839 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/111486 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FRANKE Kaffeemaschinen AG; Franke-Strasse 9, 4663 Aarburg; CH 
(72)  Pôvodca (-ovia)  ROTH, Sascha; Rütimattweg 15, CH-5040 Schöftland; CH;
FRANKE, Robin; Ammerswilerstrasse 21c, CH-5600 Lenzburg; CH 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spôsob prevádzkovania automatu na prípravu nápojov a automat na uskutočnenie takéhoto spôsobu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  neúčinný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do  16.01.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 2945514
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.10.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2945514
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 07.01.2019 116,00 EUR 6
2 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 09.01.2020 132,50 EUR 7
3 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 05.01.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2945514
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.10.2018 Typ Platba Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
2 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 25.09.2018 Typ Doručené
2a Sprievodný list 25.09.2018 Typ Doručené
2b Opis 25.09.2018 Typ Doručené
3 Doplnenie materiálov 18.10.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 18.10.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 03.12.2018 Typ Odoslané
EP 2945514
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku