Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2984517
(11)  Číslo patentu  28325 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14700501.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.01.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2984517 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  30.05.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  13163090 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.04.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.02.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G02F 1/1333  B32B 37/06  B32B 37/16  B32B 38/00  G02F 1/01  G02F 1/1339  G02F 1/161  G02F 1/17  E06B 9/24  G02F 1/1334  G02F 1/1343  G02F 1/155   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT  PCT/EP2014/050685 
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT  WO 2014/166641 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saint-Gobain Glass France; 18 Avenue d'Alsace, 924 00 Courbevoie; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  BEHMKE, Michael; Höhenstraße 25, 40227 Düsseldorf; DE;
ANDREAU-WIEDENMAIER, Annabelle; Preusweg 110b, 52074 Aachen; DE;
LETOCART, Philippe; Breite Weg 20, B-4730 Raeren; BE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Viacvrstvová fólia s elektricky spínateľnými optickými vlastnosťami 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  15.01.2023 
   Maximálna platnosť do  15.01.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2984517
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 03.09.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2984517
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 13.12.2018 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 11.12.2019 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 15.12.2020 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 14.12.2021 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2984517
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.08.2018 Typ Doručené
Opis 28.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 28.08.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 28.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 05.09.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2018 Typ Odoslané
EP 2984517
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku