Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2873475
(11)  Číslo patentu  29775 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14461523.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2873475 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.10.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  40344313 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.04.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  PL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.05.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  06.05.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B22D 11/00  B22D 11/04  B22D 11/041   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie; Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow; PL;
KGHM Polska Miedz Spólka Akcyjna; ul. Marii Sktodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin; PL;
Instytut Metali Niezelaznych; Ul. Sowinskiego 5, 44-100 Gliwice; PL;
Tele-Fonika Kable Spólka Akcyjna; ul. Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myslenice; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kawecki, Artur; ul. Kurczaba 31/75, 30-868 Kraków; PL;
Knych, Tadeusz; ul. Zyzna 11c, 30-399 Kraków; PL;
Mamala, Andrzej; ul. Makowa 2, 30-650 Kraków; PL;
Kwasniewski, Pawel; os. Teatralne 20/48, 31-946 Kraków; PL;
Kiesiewicz, Grzegorz; ul. Strzelców 15b, 31-422 Kraków; PL;
Smyrak, Beata; ul. Bielska 57, 32-652 Bulowice; PL;
Sieja-Smaga, Eliza; Dobra 98, 34-642 Dobra; PL 
(74)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(54)  Názov  Spôsob výroby drôtov z Cu-Ag zliatin 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.04.2023 
   Maximálna platnosť do  04.04.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 06.05.2019 5/2019 SC4A
 
EP 2873475
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.01.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2873475
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.04.2019 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.03.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 24.03.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 31.03.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2873475
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 16.01.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 16.01.2019 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 16.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 16.01.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 18.01.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 21.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 21.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 21.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 21.02.2019 Typ Doručené
Plná moc 21.02.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 05.04.2019 Typ Odoslané
EP 2873475
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku