Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2988542
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14306285.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  18.08.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2988542 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  24.02.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04B 7/02  H04L 5/00  H04W 16/32  H04W 24/02  H04W 36/30  H04W 48/16  H04W 74/00  H04W 8/26   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Alcatel Lucent; Site Nokia Paris Saclay Route de Villejust, 91620 Nozay; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  LOPEZ-PEREZ, David; Alcatel-Lucent Ireland Ltd Blanchardstown Business Tech Park Snugborough Road Blanchardstown, Dublin, 15; IE;
KUCERA, Stepan; Alcatel-Lucent Ireland Ltd Blanchardstown Business Tech Park Snugborough Road Blanchardstown, Dublin, 15; IE;
CLAUSSEN, Holger; Alcatel-Lucent Ireland Ltd Blanchardstown Business Tech Park Snugborough Road Blanchardstown, Dublin, 15; IE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2988542
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2988542
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2988542
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2988542
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku