Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 3031998
(11)  Číslo patentu  26776 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14196822.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  08.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  3031998 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  27.09.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.06.2016 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04F 15/02  E04F 15/04  E04F 15/10   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  I4F LICENSING NV; Oude Watertorenstraat 25, B-3930 Hamont-Achel; BE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  nezverejniť pôvodcu na vlastnú žiadosť; ; XX 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Panel s hákovitým blokovacím systémom 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  08.12.2023 
   Maximálna platnosť do  08.12.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2018 7/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 03.08.2020 8/2020 PC4A
 
EP 3031998
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 22.12.2017 58,00 EUR
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.05.2020 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3031998
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 07.12.2017 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 21.11.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.11.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.11.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 18.11.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.11.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 3031998
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.12.2017 Typ Doručené
Opis 19.12.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 19.12.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.12.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 09.01.2018 Typ Doručené
Plná moc 09.01.2018 Typ Doručené
Plná moc 09.01.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 11.06.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 07.05.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 07.05.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 07.05.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 07.05.2020 Typ Doručené
11 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.05.2020 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 09.07.2020 Typ Odoslané
EP 3031998
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 03.07.2020 I4F LICENSING NV Innovations4Flooring Holding N.V.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku