Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2916007
(11)  Číslo patentu  24096 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14195862.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  02.12.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2916007 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.02.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102014102390 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  25.02.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  09.09.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.10.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F04C 2/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Leistritz Pumpen GmbH; Markgrafenstrasse 29-39, 904 59 Nürnberg; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Metz Jürgen; Birkenstrasse 11, 905 37 Feucht; DE;
Zemanek Kris; Lindenstrasse 5, 912 07 Lauf an der Pegnitz; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava 1; SK 
(54)  Názov  Skrutkové vretenové čerpadlo 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  02.12.2023 
   Maximálna platnosť do  02.12.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.10.2017 10/2017 SC4A
 
EP 2916007
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.05.2017 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2916007
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 28.11.2017 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 27.11.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 20.11.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 20.11.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.11.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 18.11.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2916007
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.04.2017 Typ Doručené
Opis 27.04.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 27.04.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.05.2017 Typ Platba
Doplnenie materiálov 29.05.2017 Typ Doručené
Plná moc 29.05.2017 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 20.09.2017 Typ Odoslané
EP 2916007
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku