Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2852063
(11)  Číslo patentu  28286 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14191987.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.12.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2852063 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  16492 P, 20080074682, 21337 P, 28016 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.12.2007, 30.07.2008, 16.01.2008, 12.02.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, KR, US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.03.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.12.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H03M 13/05  H03M 13/13  H04L 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  08022391.0 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  LG Electronics Inc.; 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu, Seoul 07336; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Roh, Dong Wook; c/o LG Institute Hogye 1 (il)-dong, Dongan-gu Anyang-si, 431-749 Gyeonggi-do; KR;
Ahn, Joon Kui; c/o LG Institute Hogye 1 (il)-dong, Dongan-gu Anyang-si, 431-749 Gyeonggi-do; KR;
Yu, Nam Yul; c/o LG Institute Hogye 1 (il)-dong, Dongan-gu Anyang-si, 431-749 Gyeonggi-do; KR;
Cho, Jung Hyun; c/o LG Institute Hogye 1 (il)-dong, Dongan-gu Anyang-si, 431-749 Gyeonggi-do; KR;
Noh, Yu Jin; c/o LG Institute Hogye 1 (il)-dong, Dongan-gu Anyang-si, 431-749 Gyeonggi-do; KR;
Kim, Ki Jun; c/o LG Institute Hogye 1 (il)-dong, Dongan-gu Anyang-si, 431-749 Gyeonggi-do; KR;
Lee, Dae Won; c/o LG Institute Hogye 1 (il)-dong, Dongan-gu Anyang-si, 431-749 Gyeonggi-do; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Kódovanie kanálu pomocou blokového kódu (32, 11) a (20, O) s premennou dĺžkou O 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  08022391.0 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.12.2023 
   Maximálna platnosť do  23.12.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.12.2018 12/2018 SC4A
 
EP 2852063
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.08.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2852063
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 07.11.2018 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 13.11.2019 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 07.12.2020 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 06.12.2021 331,50 EUR 14
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 15.11.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2852063
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.08.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 27.08.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.08.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.08.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 14.11.2018 Typ Odoslané
EP 2852063
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku