Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2868591
(11)  Číslo patentu  35379 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14189887.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2868591 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.12.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1360571 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  06.05.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65D 35/10  B65D 35/12  B65D 35/44  B32B 15/085  B32B 15/20  B32B 27/08  B32B 27/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Albéa Services; ZAC des Barbanniers, 1 avenue du Général de Gaulle, "Le Signac", 922 30 Gennevilliers; FR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kerman, Eric; 13 rue Jean-Baptiste Biot, 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE; FR;
Maurice, Thierry; 10 rue René Lemoine, 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE; FR;
Hermant, Etienne; 17 rue Général Fery, 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE; FR 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Hlavica rúry obsahujúca vložku tvoriacu bariéru 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.10.2022 
   Maximálna platnosť do  22.10.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.12.2020 12/2020 SC4A
 
EP 2868591
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 25.02.2020 58,00 EUR
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 07.09.2020 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2868591
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 17.09.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 20.09.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2868591
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 20.02.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 20.02.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 20.02.2020 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.02.2020 Typ Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.03.2020 Typ Doručené
Opis 11.03.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 11.03.2020 Typ Doručené
formálne nedostatky podania prekladu EP 21.04.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 26.06.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 26.06.2020 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 26.08.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 26.08.2020 Typ Doručené
05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 09.09.2020 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 23.10.2020 Typ Doručené
Plná moc 23.10.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 23.10.2020 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 28.10.2020 Typ Odoslané
EP 2868591
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku