Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2848192
(11)  Číslo patentu  39537 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14188116.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.10.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2848192 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  19.01.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  979962 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.10.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.03.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  30.06.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 5/00  A61B 5/03  A61M 13/00  A61B 5/055  A61B 6/03   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  08840766.3 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  University of Maryland, Baltimore; 620 W. Lexington Street, 4th Floor, Baltimore, MD 21202; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vining, David J.; 2210 Bellefontaine Street Unit D, Houston, TX Texas 77030; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Prístroj na použitie pri štúdiu hrubého čreva pacienta 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  08840766.3 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  14.10.2023 
   Maximálna platnosť do  14.10.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 30.06.2022 12/2022 SC4A
 
EP 2848192
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 31.03.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2848192
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
62 udržiavací poplatok za európsky patent za 15. rok 20.09.2022 365,00 EUR 15

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2848192
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 15.03.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 15.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 15.03.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 15.03.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.03.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 13.06.2022 Typ Odoslané
EP 2848192
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku