Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2862502
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14187272.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  01.10.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2862502 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013221224 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.04.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 1/00  A61B 1/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Henke-Sass, Wolf GmbH; Keltenstrasse 1, 78532 Tuttlingen; DE;
Stryker Corporation; 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, MI 49002; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mattes, Andreas; Burgstraße 15, 78589 Dürbheim; DE;
Häckl, Norbert; Wolfbühl 21, 88637 Leibertingen; DE;
Rapp, Stefan; Am Warenberg 1/3, 78050 Villingen-Schwenningen; DE;
Weller, Thomas; Brückenstrasse 13, 78532 Tuttlingen; DE;
Lawrence, Hannah; 1052 Summermist Court, San Jose, CA 95122; US;
Pack,Candice; 565 W.Hacienda Ave, Campbell, CA 95008; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2862502
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2862502
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2862502
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2862502
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku