Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2845674
(11)  Číslo patentu  36359 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14183862.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  06.09.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2845674 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.11.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  505562013 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  06.09.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  AT 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  11.03.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  10.03.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B23D 59/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Prinz GmbH; Ofenlochstrasse 23, 3382 Loosdorf; AT 
(72)  Pôvodca (-ovia)  FELLNER, Wolfgang; Julius-Berger-Gasse 15, 1170 Wien; AT 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Miroslav Labudík; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto 1; SK 
(54)  Názov  Spôsob na rozpoznanie preťaženia pílového kotúča a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  06.09.2022 
   Maximálna platnosť do  06.09.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 10.03.2021 5/2021 SC4A
 
EP 2845674
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2845674
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 17.09.2021 298,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2845674
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 05.02.2021 Typ Doručené
1a Opis 05.02.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 05.02.2021 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.02.2021 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 22.02.2021 Typ Doručené
3a Plná moc 22.02.2021 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 23.02.2021 Typ Odoslané
EP 2845674
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku