Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2824865
(11)  Číslo patentu  26758 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14182686.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  23.09.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2824865 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  20.12.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  10012822 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  01.10.2010 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  EP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 5/00  H04L 1/00  H04L 27/26  H04W 72/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  11761290.3 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sun Patent Trust; 450 Lexington Avenue, 38th Floor, New York, NY 10017; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Golitschek Edler Von Elbwart Alexander; c/o Panasonic R & D Center Germany GmbH, Monzastrasse 4c, 632 25 Langen; DE;
Feng Sujuan; c/o Panasonic R & D Center Germany GmbH, Monzastrasse 4c, 632 25 Langen; DE;
Suzuki Hidetoshi; Panasonic Corporation, c/o Panasonic Corporation, Intellectual Property Center, IP Development Group, 7F OBP Panasonic Tower, 2-1-61, Shiromi, Chuo-ku, Osaka 540-6207; JP;
Wengerter Christian; c/o Panasonic R & D Center Germany GmbH, Monzastrasse 4c, 632 25 Langen; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob a zariadenie na konfiguráciu vyhľadávacieho priestoru 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  11761290.3 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  23.09.2023 
   Maximálna platnosť do  23.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2018 7/2018 SC4A
 
EP 2824865
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 14.03.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2824865
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 21.09.2018 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 27.08.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 21.09.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 21.09.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 20.09.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2824865
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 13.03.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 13.03.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 13.03.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 13.03.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 16.03.2018 Typ Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 19.03.2018 Typ Doručené
Opis 19.03.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 19.03.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 19.03.2018 Typ Doručené
Plná moc 19.03.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 19.03.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.06.2018 Typ Odoslané
EP 2824865
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku