Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2874261
(11)  Číslo patentu  40735 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14182220.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  26.08.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2874261 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  17.08.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201314060891 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  23.10.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  20.05.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  21.12.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02G 15/113  H02H 7/20  H02H 9/04   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Raycap Intellectual Property, Ltd.; 66 Akropoleos Avenue, 2012 Strovolos, Nicosia; CY 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Politis Zafiris; 5,25th Martiou Str., 145 65 St. Stefanos, Athens; GR;
Asimakopoulou Fani; 14, Adrianou Str., 143 41 Nea Philadelphia, Athens; GR;
Bakatsias Kostas; 25, Baindiriou Str., 162 32 Byron, Athens; GR;
Coletti Charis; 12, Makrygianni Str., 146 71 Nea Erythraia, Athens; GR 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(54)  Názov  Káblová rozdeľovacia zostava 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie   
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  26.08.2023 
   Maximálna platnosť do  26.08.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 21.12.2022 24/2022 SC4A
 
EP 2874261
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 24.11.2022 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2874261
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 13.10.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2874261
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 11.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 11.11.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.11.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.11.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.12.2022 Typ Odoslané
EP 2874261
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku