Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2840222
(11)  Číslo patentu  29445 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14181876.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.08.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2840222 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.09.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  1350967 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  22.08.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  SE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.02.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.04.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E06B 7/23  F16J 15/02  E06B 3/62   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Trelleborg Sealing Profiles Sweden AB; Box 1004, 331 29 Värnamo; SE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Arnqvist, Per; Per Lagerkvists väg 12E, 352 43 Växjö; SE;
Björnqvist, Markku; Blomstervägen 66, 331 42 Värnamo; SE 
(74)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 16614/36, Bratislava-Ružinov 
(54)  Názov  Profilové tesnenie 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.08.2023 
   Maximálna platnosť do  22.08.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.04.2019 4/2019 SC4A
 
EP 2840222
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 30.11.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2840222
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 18.07.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 17.07.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 19.07.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 15.07.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2840222
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 30.11.2018 Typ Doručené
Opis 30.11.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 30.11.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 04.12.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 05.12.2018 Typ Doručené
Plná moc 05.12.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 08.03.2019 Typ Odoslané
EP 2840222
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku