Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2805827
(11)  Číslo patentu  31853 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14181697.5 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  22.12.2011 
(97)  Číslo európskeho patentu  2805827 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  26.11.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.11.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B41J 2/175   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2607082; 15161569.7 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Brother Kogyo Kabushiki Kaisha; 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 467-8561; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kanbe, Tomohiro; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, Intellectual Property Department, 1-1-1 Kawagishi, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 467-8562; JP;
Takagi, Yuki; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, Intellectual Property Department, 1-1-1 Kawagishi, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 467-8562; JP;
Nakamura, Hirotake; c/o BROTHER KOGYO KABUSHIKI KAISHA, Intellectual Property Department, 1-1-1 Kawagishi, Mizuho-ku, Nagoya-shi, Aichi 467-8562; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(54)  Názov  Tlačová kvapalinová kazeta, tlačové zariadenie a použitie tlačovej kvapalinovej kazety 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2607082; 15161569.7 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  22.12.2023 
   Maximálna platnosť do  22.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.11.2019 11/2019 SC4A
 
EP 2805827
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 13.08.2019 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2805827
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 22.11.2019 165,50 EUR 9
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 02.12.2020 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 15.11.2021 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.11.2022 265,50 EUR 12

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2805827
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 07.08.2019 Typ Doručené
Opis 07.08.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 07.08.2019 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 15.08.2019 Typ Platba
Doplnenie materiálov 30.08.2019 Typ Doručené
Plná moc 30.08.2019 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 02.10.2019 Typ Odoslané
EP 2805827
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku