Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2907588
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14178357.1 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  24.07.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2907588 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  20140016281 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  12.02.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  KR 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  19.08.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B06B 1/02  B06B 1/06  G10K 11/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Samsung Electronics Co., Ltd.; 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742; KR 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hong, Seog-woo; c/o Samsung Advanced Insitute of Technology 130, Samsung-ro, Yeongtong-gu,, 443-803 Gyeonggi-do; KR;
Shin, Hyung-jae; c/o Samsung Advanced Insitute of Technology 130, Samsung-ro, Yeongtong-gu,, 443-803 Gyeonggi-do; KR;
Shim, Dong-sik; c/o Samsung Advanced Insitute of Technology 130, Samsung-ro, Yeongtong-gu,, 443-803 Gyeonggi-do; KR;
Jeong, Byung-gil; c/o Samsung Advanced Insitute of Technology 130, Samsung-ro, Yeongtong-gu,, 443-803 Gyeonggi-do; KR;
Chung, Seok-whan; c/o Samsung Advanced Insitute of Technology 130, Samsung-ro, Yeongtong-gu,, 443-803 Gyeonggi-do; KR 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2907588
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2907588
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2907588
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2907588
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku