Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2826569
(11)  Číslo patentu  25349 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14175621.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.07.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2826569 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.06.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013107506 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  16.07.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  05.02.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C23C 22/78  C25D 11/34  C23C 22/05  C23C 22/18  C23C 22/34  C23C 22/73  C23C 22/74  C23C 22/76  C23C 22/83  C23G 1/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ThyssenKrupp Rasselstein GmbH; Koblenzer Strasse 141, 566 26 Andernach; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sauer Reiner, Dr.; Jupiterstrasse 6, 565 66 Heimbach-Weis; DE;
Marmann Andrea, Dr.; Kettergasse 24, 544 98 Piesport; DE;
Oberhoffer Helmut, Dr.; Vulkanstrasse 33, 567 27 St. Johann; DE;
Kasdorf Tatjana; Goethestrasse 12, 566 26 Andernach; DE;
Menzel Gerhard; Höhenweg 18, 567 45 Bell; DE;
Matusch Dirk, Dr.; Am Eiskeller 6, 565 67 Neuwied; DE;
Götz Rainer; Königsberger Strasse 27, 534 98 Bad Breisig; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob pasivácie pásového čierneho plechu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.07.2023 
   Maximálna platnosť do  03.07.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 05.02.2018 2/2018 SC4A
 
EP 2826569
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.09.2017 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2826569
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
51 udržiavací poplatok za európsky patent za 4. rok 13.06.2017 82,50 EUR 4
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 26.06.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 21.06.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.06.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 22.06.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.06.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2826569
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 21.09.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 21.09.2017 Typ Doručené
Sprievodný list 21.09.2017 Typ Doručené
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 22.09.2017 Typ Doručené
Opis 22.09.2017 Typ Doručené
Plná moc 22.09.2017 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 02.10.2017 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.01.2018 Typ Odoslané
EP 2826569
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku