Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2826692
(11)  Číslo patentu  26457 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14175524.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  03.07.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2826692 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  29.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013213408 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.07.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.05.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61G 11/18  F16K 51/02  F16K 15/18  F16K 17/04  F16K 27/02  F16K 27/07  B61D 7/02   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Waggonbau Graaff GmbH; Heinrich-Nagel-Strasse 1, 310 08 Elze; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pana Constantin; Hauptstraße 2, 310 08 Elze; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Knopp Juraj, Ing., CSc.; Pohronská 7, 831 03 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Vákuový poistný ventil s núteným odvzdušňovaním 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  03.07.2023 
   Maximálna platnosť do  03.07.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.05.2018 5/2018 SC4A
 
EP 2826692
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.02.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2826692
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 26.06.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 24.07.2019 232,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 26.06.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 22.06.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 21.06.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2826692
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.02.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.02.2018 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 28.02.2018 Typ Doručené
Plná moc 28.02.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 28.02.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.03.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 18.04.2018 Typ Odoslané
EP 2826692
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku