Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2824100
(11)  Číslo patentu  27000 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14175271.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.07.2009 
(97)  Číslo európskeho patentu  2824100 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  21.02.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  150873 P, 78876 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.02.2009, 08.07.2008 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US, US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  14.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 271/08  C07D 413/04  C07D 413/12  A61K 31/4245  A61P 1/00  A61P 11/00  A61P 17/00  A61P 19/00  A61P 25/00  A61P 27/00  A61P 29/00  A61P 31/00  A61P 35/00  A61P 37/00  A61P 43/00  A61K 39/395  A61K 39/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  2315756; 17211181.7 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Incyte Holdings Corporation; 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Combs Andrew, P.; 329 East Doe Run Road, Kennett Square, PA 19348; US;
Yue Eddy, W.; 9 Altemus Drive, Landenberg, PA 19350; US;
Sparks Richard, B.; 2616 Larkin Road, Boothwyn, PA 19061; US;
Zhu Wenyu; 21 Abel Place, Media, PA 19063; US;
Zhou Jiacheng; 46 Bay Boulevard, Newark, DE 19702; US;
Lin Qiyan; 6 Henlopen Court, Newark, DE 19711; US;
Weng Lingkai; 28 Landmark Drive, Malvern, PA 19355; US;
Yue Tai-Yuen; 501 Blackbird Drive, Hockessin, DE 19707; US;
Liu Pingli; 205 Pilot Court, Newark, DE 19702; US 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  1,2,5-oxadiozolové deriváty ako inhibítory indolamín-2,3-dioxogenázy 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  2315756; 17211181.7 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  07.07.2023 
   Maximálna platnosť do  07.07.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2018 7/2018 SC4A
 
EP 2824100
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.04.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2824100
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
57 udržiavací poplatok za európsky patent za 10. rok 20.06.2018 199,00 EUR 10
58 udržiavací poplatok za európsky patent za 11. rok 18.06.2019 232,00 EUR 11
59 udržiavací poplatok za európsky patent za 12. rok 18.06.2020 265,50 EUR 12
60 udržiavací poplatok za európsky patent za 13. rok 18.06.2021 298,50 EUR 13
61 udržiavací poplatok za európsky patent za 14. rok 20.06.2022 331,50 EUR 14

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2824100
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 28.03.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 28.03.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.03.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 28.03.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.04.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 18.04.2018 Typ Doručené
Plná moc 18.04.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 18.04.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.06.2018 Typ Odoslané
EP 2824100
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku