Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2811091
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14168388.8 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  15.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2811091 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  04.01.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013105788 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  05.06.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  10.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E05B 81/76  E05B 85/16   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HUF HÜLSBECK & FÜRST GMBH & CO. KG; Steeger Strasse 17, 42551 Velbert; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Beck, Andreas; Eppendorfer Feld 14, 44795 Bochum; DE;
Aslan, Aytac; Friedrich-Ebert-Str. 17, 42331 Velbert; DE;
Kittel, Thomas; Benderstr. 11, 42555 Velbert; DE;
Fromme, Alexander; Hügelstr. 116, 42553 Velbert; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2811091
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2811091
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2811091
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku