Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2789606
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14168373.0 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  09.05.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2789606 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  15.11.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  928334 P 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  09.05.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  US 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  15.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C07D 401/04  C07D 405/14  A61K 31/444  A61P 11/00  A61P 37/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vertex Pharmaceuticals Incorporated; 50 Northern Avenue, Boston, MA 02210; US 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hadida Ruah, Sara; 2356 Torrey Pines 16, La Jolla, 92037; US;
Grootenhuis, Peter D.J.; 4801 Riding Ridge Road, San Diego, 92130; US;
Zhou, Jinglan; 466 Shorepointe Way, San Diego, 92130; US;
Bear, Brian; 7010 Sitio Corazon, Carlsbad, California 92009; US;
Miller, Mark; 5075 La Jolla Blvd., 9, San Diego, 92109; US;
McCartney, Jason; 1428 Kings Cross Drive, Cardiff by the Sea, California 92007; US 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2789606
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2789606
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2789606
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku