Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2945333
(11)  Číslo patentu  27390 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14168164.3 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  13.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2945333 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  07.03.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  18.11.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  03.09.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04L 12/931  H04L 29/06   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Secunet Security Networks Aktiengesellschaft; Kurfürstenstrasse 58, 45138 Essen; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martius, Kai, Dr. Ing.; An der Spitze 26, 01738 Dorfhain; DE;
Marx, Jörg, Dr. Inf.; Waldschlosschenstr. 3, 01099 Dresden; DE;
Richter, Birk, Dr. Inf.; Schlüterstr. 44, 01277 Dresden; DE;
Hoenisch, Mark, Dipl. Ing.; Rähnitzer Mühlweg 68, 01108 Dresden; DE;
Ziebarth, Frank; Lessingstr. 4, 15859 Storkow (Mark); DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová; Tobrucká 6, 811 02 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Spôsob prenosu pre siete IP pomocou značky VLAN 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  13.05.2022 
   Maximálna platnosť do  13.05.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 03.09.2018 9/2018 SC4A
 
EP 2945333
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 23.05.2018 116,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2945333
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
1 52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 09.05.2018 99,50 EUR 5
2 53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 25.04.2019 116,00 EUR 6
3 54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 12.05.2020 132,50 EUR 7
4 55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 10.05.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2945333
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 24.05.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 24.05.2018 Typ Doručené
2 Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 28.05.2018 Typ Platba
3 Doplnenie materiálov 25.06.2018 Typ Doručené
3a Plná moc 25.06.2018 Typ Doručené
4 oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 10.08.2018 Typ Odoslané
EP 2945333
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku