Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2827064
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14167301.2 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  07.05.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2827064 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  102013110277 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  18.09.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  21.01.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24C 15/10  F24C 7/06  F24C 7/08  H05B 3/74  H05B 6/12   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  17203551.1 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SCHOTT AG; Hattenbergstrasse 10, 551 22 Mainz; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Taplan, Martin; Obere Bogenstrasse 17, 55120 Mainz; DE;
Zenker, Dr. Thomas; Tresterweg 11, 55268 Nieder-Olm; DE;
Ohl, Gerold; Bahnhofstrasse 4, 55286 Sulzheim; DE;
Wölfing, Dr. Bernd; Kerschensteiner Strasse 72, 55122 Mainz; DE;
Uam, Dr. Ju-Young; Burgstraße 28, 60316 Frankfurt am Main; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  17203551.1 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2827064
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2827064
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2827064
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2827064
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku