Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2793516
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14166303.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  10.10.2008 
(97)  Číslo európskeho patentu  2793516 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.12.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  200710163128 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  10.10.2007 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  22.10.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H04W 56/00  H04J 11/00  H04J 13/12  H04J 13/18   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Huawei Technologies Co., Ltd.; B1-3A Intellectual Property Dept. Huawei Administration Building Bantian Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129; CN 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Berggren, Fredrik; Huawei Technologies Co.,Ltd., Intellectual Property Department B1-3A, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong; CN;
Popovic, Branislav; Huawei Technologies Co.,Ltd., Intellectual Property Department B1-3A, Bantian, Longgang District, Shenzhen, Guangdong; CN 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2793516
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2793516
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2793516
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku