Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2808712
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14166032.4 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  25.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2808712 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  12.07.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  2013103187 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  15.05.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  JP 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G02B 6/00  F21V 8/00   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Denso Corporation; 1-1, Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref., 448-8661; JP;
Honda Motor Co., Ltd.; 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kobayashi, Yasuhiro; c/o DENSO CORPORATION Intellectual Property Div. 1-1, Showa-cho, Kariya-city,, Aichi-pref., 448-8661; JP;
Kuno, Masahiro; c/o DENSO CORPORATION Intellectual Property Div. 1-1, Showa-cho, Kariya-city,, Aichi-pref., 448-8661; JP;
Kamon, Shinji; c/o HONDA MOTOR CO., LTD. Intellectual Property Div. 1-1 Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2808712
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2808712
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
EP 2808712
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku