Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2808281
(11)  Číslo patentu  28413 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14164399.9 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  11.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2808281 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  25.07.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  202013102342 U 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  29.05.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  DE 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  03.12.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  08.01.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65H 21/00  B29D 30/42   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Karl Eugen Fischer GmbH; Karl-Eugen-Fischer-Strasse 6 + 8, 962 24 Burgkunstadt; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Flieger, Walter; Am Gartenfeld 60A, 95326 Kulmbach; DE;
Schulz, Udo; Riedelsberger Weg 13F, 95448 Bayreuth; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(54)  Názov  Spojovacie zariadenie na spojovanie kordového materiálu 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  platný 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  11.04.2023 
   Maximálna platnosť do  11.04.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 08.01.2019 1/2019 SC4A
 
EP 2808281
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 27.09.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2808281
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 28.03.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 08.04.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 09.04.2021 149,00 EUR 8
56 udržiavací poplatok za európsky patent za 9. rok 11.04.2022 165,50 EUR 9

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2808281
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 14.09.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 14.09.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 14.09.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 01.10.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 18.10.2018 Typ Doručené
Plná moc 18.10.2018 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 27.11.2018 Typ Odoslané
EP 2808281
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku