Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2851182
(11)  Číslo patentu  26998 
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14163589.6 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  04.04.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2851182 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  03.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  40540513 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  20.09.2013 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  PL 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  25.03.2015 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu  02.07.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29B 15/12  C08G 59/50   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  New Era Materials Sp. z o.o.; Ul. Komandosów 1/7, 32-085 Modlniczka; PL 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pilawka Ryszard; Pocztowa 19/5, 70-361 Szczecin; PL;
Jarkowski Maciej; Anyzkowa 28, 72-003 Bezrzecze; PL;
Hufenbach Werner; Weißenberger Strasse 1B, 013 24 Dresden; DE;
Lepper Martin; Kipsdorfer Strasse 149, 012 79 Dresden; DE;
Renner Ole; Priessnitzerstrasse 52, 010 99 Dresden; DE;
Czulak Andrzej; ul. Galicyjska 36, 32-087 Zielonki; PL;
Geller Sirko; Tolkewitzer Strasse 39, 012 77 Dresden; DE 
(74)  Zástupca (-ovia)  PATENTSERVIS Bratislava, a. s.; Hybešova 40, 831 06 Bratislava; SK 
(54)  Názov  Systém 1K a postup na výrobu polovýrobkov a konštrukčných dielov so systémom 1K 
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu  zaniknutý 
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis  PDF 
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do  04.04.2022 
   Maximálna platnosť do  04.04.2034 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  Nezaplatením udrž. poplatku 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Sprístupnené preklady európskych patentových spisov 02.07.2018 7/2018 SC4A
2 Prevody a prechody práv na európske patenty 02.04.2019 4/2019 PC4A
3 Zaniknuté európske patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov 24.11.2022 22/2022 MM4A
 
EP 2851182
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 09.04.2018 58,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2851182
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma
52 udržiavací poplatok za európsky patent za 5. rok 03.04.2018 99,50 EUR 5
53 udržiavací poplatok za európsky patent za 6. rok 03.04.2019 116,00 EUR 6
54 udržiavací poplatok za európsky patent za 7. rok 18.03.2020 132,50 EUR 7
55 udržiavací poplatok za európsky patent za 8. rok 29.03.2021 149,00 EUR 8

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2851182
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Preklad európskeho patentového spisu do slovenského jazyka 27.03.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 27.03.2018 Typ Doručené
Plná moc 27.03.2018 Typ Doručené
Plná moc 27.03.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.03.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 27.03.2018 Typ Doručené
Poplatok za zverejnenie a sprístupnenie prekladu/opraveného prekladu/prekladu zmeneného znenia EP 11.04.2018 Typ Platba
oznámenie o zaslaní prekladu/opraveného prekladu EP 19.06.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 25.07.2018 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 25.07.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 25.07.2018 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 30.08.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.12.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 03.12.2018 Typ Doručené
všeobecný referátnik 15.01.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 24.01.2019 Typ Doručené
Doklad o prevode 24.01.2019 Typ Doručené
Plná moc 24.01.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 24.01.2019 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania (nevyhovenie/návrh účastníka) 14.02.2019 Typ Odoslané
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 12.03.2019 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti patentu 04.07.2022 Typ Odoslané
EP 2851182
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 30.08.2018 PATENTSERVIS Bratislava, a. s.
2 Prevod majiteľa 12.03.2019 New Era Materials Sp. z o.o. Leichtbau-Zentrum Sachsen GmbH
New Era Materials Sp. z o.o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 12.03.2019 PATENTSERVIS Bratislava, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku