Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
EP 2779182
(11)  Číslo patentu   
(96)  Číslo európskej patentovej prihlášky  14160000.7 
(96)  Dátum podania európskej patentovej prihlášky  14.03.2014 
(97)  Číslo európskeho patentu  2779182 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov EP  02.06.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky  201410050474 
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky  13.02.2014 
(33)  Krajina alebo organizácia priority  CN 
(97)  Dátum zverejnenia európskej patentovej prihlášky  17.09.2014 
(45)  Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01F 17/04  H01F 27/28  H01F 27/29  H01F 27/30   
(62)  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky  21170000.0 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sumida Corporation; 7F KDX Ginza East Building 3-7-2, Irifune Chuo-ku, Tokyo 104-0042; JP 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sakamoto, Shinichi; c/o Sumida Electric Co., Ltd. 31-1, Aza-Miyajima Uematsu, NATORI-CITY, MIYAGI, 981-1226; JP;
Cheng, Zhigang; c/o Sumida Electric Co., Ltd. 31-1, Aza-Miyajima Uematsu, NATORI-CITY, MIYAGI, 981-1226; JP;
Mock, Fernando Chan; c/o Sumida Electric Co., Ltd. 31-1, Aza-Miyajima Uematsu, NATORI-CITY, MIYAGI, 981-1226; JP;
Kawarai, Mitsugu; c/o Sumida Electric Co., Ltd. 31-1, Aza-Miyajima Uematsu, NATORI-CITY, MIYAGI, 981-1226; JP 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(54)  Názov   
   Stav  udelený patent 
   Právny stav patentu   
   Ponuka licencie  Nie 
   Zriadenie záložného práva  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  21170000.0 
   Zmenené znenia a opravené preklady, opravy   
   Patentový spis   
   Preklad patentových nárokov   
   Zrušenie patentu   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
EP 2779182
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2779182
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Rok Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

EP 2779182
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
EP 2779182
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku